Aq’untl Onb’il Pwaq kye Aq’unal ti’j Awal ex ti’j Wab’aj mo Nik’b’eb’il


Aju onb’il lu in xi’ tq’o’n jun chojb’il te junq’o’ lajk’al pwaq kye aq’unal ti’j awal, aqe aq’unal ptzol chib’aj ex que aq’unal toj nimjak’ayb’il ti’j junjun xtokb’il nchi ojqalan tu’n tpaj Tx’u’j yab’il COVID-19.

Pre-Register Now Using the Form Below

Txjel ex Ttzaq’web’il Onin Xjal

W¿Alkye jaku jaw sak’o’n?

Aqe aq’unal nim kyajb’en toj aq’untl tib’aj awal, xpotzi chib’aj ex kyoj jak’ayb’iltoj amb’il te junk’al q’ij toj t-xjawil enero te ab’q’I 2020 aj tjapon b’aj toj q’ij tej kub’ tziyin tx’uyjtib’il tzaj tu’n tx’u’j yab’il COVID-19 b’a’n tu’n kyjaw sak’o’n tu’n tpon onb’il pwaq kye.

¿Ti’tzun ok ajb’el tu’n t-xi’ qanit?

Aqe aq’unal ok kub’el kyyek’u’n tqanil qa in chi aq’unan ja tumel in b’inchanjtza wab’aj, jun j aja tumel in chi kub’ xpatzin chib’aj, jun ch’isil mo qa jun jak’ayb’il wab’aj. Ex qe aq’unal ilti’j ok kub’el kyyek’u’n tqanil kyxjalil aj t-xi’ kyqanin onb’il.

U’j jaku chi ajb’en tu’n tyek’it taq’una

 • U’j chojb’il te kawil tnam W-2
 • U’j techlal chojb’ilteya
 • U’j /ttxa’n u’j te taq’una etzni q’o’n tu’n tajaw aq’untl
 • K’amob’il tu’j toj tnam H kab’A
 • Tilb’ilal aq’untl (tuj taq’una)
 • Tz’ib’an tqanil tu’n jun ojtzqilteya

*qamajxix noq jun kyxol u’j lu’

U’j jaku chi ajb’en tu’n tyek’it alkyeya

 • Tu’ja k’amob’il tu’n tyukina xkotz moqa tu’ja etzni q’o’n tu’n nimaq tnam
 • Tuja etzni tq’o’n t-xel twi’xanil ttanama moqa wi’xanil toj ttanama
 • Tu’ja ja tumel in aq’unanaya
 • Alkyexku tu’ja at tilb’ilala toj
 • u’ja qa nti’ tilb’ilala tuj: kab’ u’j ja tume’l at ku’x tb’iya tuj

*qa majxi’x noq jun u’j kyxol in q’amet teya

Min taja tu’n tkub’ sb’una kyu’n b’inchil u’j, ka’yinxa:

Mixti’ chojb’ilte aj t-xi’ qanit jun onb’il kye aq’unal twitz awal ex kye in chi b’inchan wab’aj (FFWR). O’qekx k’loj onil in xi’ q’o’n pwaq kye tu’n USDA b’a’n tu’n kyb’inchante qanb’etz tu’n chix onit aq’unal twitz tx’otx’ ex b’inchil wab’aj. O'qekyx k’loj nxi q’o’n pwaq kye tu’n Iq’il Twitz Wab’aj te Estados Unidos (USDA, tu’n ttz’ib’anjtz toj kyyol me’x) jaka kub’ kyb’incha’n kyqanb’etz aq’unal twitz tx’otx’ ex b’inchil wab’j.